ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

Foto
Foto
Foto
Foto

V současné době zažívá zahradní architektura svoji renesanci. Společnost si začala uvědomovat důležitost tohoto oboru nejenom při řešení veřejné a krajinné zeleně, ale i při tvorbě rodinných zahrad. Zahrada musí plnit nejrůznější funkce – okrasnou, obytnou, užitkovou..., vše musí být spojeno v harmonický a funkční celek s domem i okolím.

Tvorba zahrad se může na první pohled zdát jednoduchá, ve skutečnosti je to složitý proces, ve kterém se spojuje architektura, umění, estetika, technické a přírodní vědy. Každá zahrada je ojedinělým a originálním dílem.

Na zahradě je třeba správně rozvrhnout plochu a prostor tak, aby se ctily všechny souvislosti a vzájemné vztahy, je třeba sladit styl zahrady s domem, vhodně skloubit všechny použité materiály, uvolnit pěkné výhledy do krajiny nebo naopak výsadbou rostlin vytvořit soukromí, správně (funkčně a esteticky) vytvořit a rozmístit drobné stavby na zahradě – posezení, cestní síť, pergolu, bazén, dětský kout, průlezky, ohniště, krb, jezírko, skalku, zídky, schodiště, kompost, atd.

Zahradní architektura je specifická tím, že je vytvářena především pomocí živého materiálu. Stromy, keře, květiny, trávník – to vše je potřeba vhodně rozmístit a zkombinovat. Je nutné důkladně znát vlastnosti a požadavky všech rostlin, jejich konečné velikosti, musí se zvážit celkové klimatické a stanovištní podmínky pozemku, jeho členitost, nadmořská výška, typ půdy, vodní poměry, expozice ke světovým stranám, atd.